Astrolojiyle Dinin Bir Alakası Var Mıdır ?

Türkçe sözlükte kule, kale anlamını taşıyan ‘burç’ kelimesinin astrolojik anlamı güneş sisteminde yer alan 12 takım yıldızının her birine verilen isimden ibaret olduğunu bilmekteyiz. Çoğul anlamı ise buruc’tur. Buruc aynı zamanda Kuran’ da geçen 85. surenin adını taşımaktadır. Bu sure gökyüzünün buruclarına yeminle başladığı için Buruc Suresi adını taşımaktadır.

Astroloji İle Dinin Bİr İlgisi Var mı

Astroloji İle Dinin Bİr İlgisi Var mı

            Dinimizde burçların yeri astroloji biliminin konusunun yer alacağı kadar vardır. Astroloji bilimi bu konuda oldukça derinleşebilmektedir. Elbette araştırmasını ilerleterek geliştirebilmekle birlikte bu yıldızlarla ilgili birçok bilinmeyeni ortaya çıkarabilmektedir. Bu hususta teleskop gibi uzay araçlarından da yararlanılabilmektedir. Bu gibi durumlar yaptırıma açıktır. Genel olarak baktığımızda pozitif bilimlerin özel olarak astroloji bilimine ters düşmediğini söyleyebiliriz.

Astroloji Fal Mıdır ?

Fakat konumuz astrolojiyken gök bilimlerini fal alanına çekerek kullanılmaya çalışanlar da bulunmaktadır. Her ne kadar insanlar fal konusunu astrolojiye yani yıldız falıyla ilgilenen bu alanla ilişki kurmaya çalışsa da bunun pozitif bilimlerle bir alaka olmadığı, galaksi ve yıldız hareketlerine dayalı olarak yapılan kişisel ve karakter yorumlamalardan ibaret olduğu aşikar bir durumdur.

Bu yorum dalı, yani bilim dalı veya bilgi dalı değil, galaksilerin, yıldızların hareketleriyle insani davranışların ve insanların arasında ilişki kurması, insanların doğumunun veya önemli olan durumların meydana geliş tarihleriyle insanları gruplara ayırması gerçek dışı bir durumdur. Olağanüstü durum niteliğindedir. Böyle ispat edilmekten, delil olmasından başla deyişle pozitif bilimden uzak konularda ki yorumlamaları İslam dininin onaylamasını beklemek bile doğru değildir. Yapılan yorumların hepsi kişiyi kapsamaktadır. Yanlışı ve sorumluluğu kendisindedir. Ancak bu durum pozitif gerçeklerle de bağdaştırılamaz .

Bilimselliği ve Sonucu

Netice olarak hemfikir olabileceğimiz konu astroloji bir bilimdir, Kuran’dan destek alır. Ancak astroloji bilgilerini burçlara dayalı olarak bir takım haberler ve gelecek hesaplarını yapmakta kullanılması astrolojinin bilim olması durumunu fal olarak yorumlanması din açısından doğru değildir. Bu durumun gerçekliği söz konusu bile olamaz.

             Bizler de astroloji bilimine bakarak kişisel özelliklerimizi pekiştirebilir çevremizde ki insanlar hakkında da belirli başlı kişisel özellik tahminlerinde bulunabilmekteyiz. Bu masumane durumu falcılık olarak değerlendirmediğimiz sürece dinimizce bir sakıncası bulunmamaktadır.

Leave a Reply