Geri Dönüşümün Faydaları ve Ekonomiye Katkıları Nelerdir?

694

Kişilerin günlük hayatta kullanmış olduğu poşetler, kağıtlar, piller ya da buna benzer pek çok ürünün atık haline geldikten sonra dönüştürülerek tekrar kullanılması işleminde geri dönüşüm denilmektedir. İkincil hammadde olarak bilinen ve sağlanan bu işlem pek çok ürün için uygulanabilmektedir. Geri dönüşümün faydaları Alüminyum, cam, plastik, kağıt, akü, beton ya da motor yağı gibi pek çok ürünün geri dönüştürülebilmesini mümkün kılmasıdır. Bu işlem geri dönüşüm tesisleri tarafından gerçekleştirilirken aynı zamanda çevreye ve doğaya da büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle kişilerin evde kullanmış oldukları atıkları sınıflandırılması ve geri dönüşüm kutularına atmaları tavsiye edilmektedir.

Geri Dönüşümün Faydaları
Geri Dönüşümün Faydaları

Geri dönüşümün, hem kişilere hem de çevreye çok büyük faydaları bulunmaktadır. İkincil hammadde olarak kullanılabilen bu ürünler daha sonrasında yeniden üretilerek farklı ürünlerin üretiminin sağlanmasına da aracı olmaktadır. Geri dönüşümün faydaları aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

 

Geri Dönüşümün Faydaları

Geri Dönüşümün Faydaları 2
Geri Dönüşümün Faydaları 2

Geri dönüşümün faydaları arasında en önemli faktör çevrenin korunmasıdır. Çevre için zararlı olan maddelerin çöplere ya da doğaya atılmaması sonucu toprağın ve atmosferin korunması sağlanmaktadır. Çünkü geri dönüştürülebilir ürünler doğada çok uzun yıllar içerisinde çözüldükten sonra toprağa karışmaktadır.

 

Bir diğer önemli faktör doğal maddelerin tüketiminin önlenmesidir. Geri dönüşüm gerçekleştirildiği noktada doğada bulunan maddelerin tüketiminin önlenmesine de olanak sağlamaktadır.

 

Geri dönüşüm sayesinde doğada bulunan kaynakların çok daha tasarruflu bir şekilde kullanılması sağlanabilmektedir.

Geri dönüşümün faydaları arasında bir diğer önemli faktör bu işi yapan kişilere ekonomik fayda sunuluyor olmasıdır. Ülkemizde geri dönüşüm atıklarının toplanması için belli kişiler görev yapmakta ve bu alanda aylık kazançlar elde etmektedir.

 

Geri dönüşüm sayesinde çevre kirliliğinin tamamen önüne geçebilmek de mümkün olmaktadır. Geri dönüşümün faydaları arasında bir diğer önemli faktör ise ülke ekonomisine katkıda bulunmasıdır. Bu sayede kişiler hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayabilmektedir.

 

Geri Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra kişiler geri dönüşümün nasıl yapıldığını da merak etmektedir. Geri dönüşüm işleminin yapılabilmesi için belli aşamalar bulunmaktadır.

 

Bunun için ilk aşama atıkların ayrı ayrı toplanması ve sınıflandırılmasıdır. Çevrede ya da çöplerde bulunan geri dönüştürülebilir atıklar, görevliler tarafından toplanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Sınıflandırma işlemleri kağıt, metal, plastik ya da cam olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Her maddenin geri dönüşüm işlemi farklıdır. Bu nedenle cam veya metalin bir arada dönüştürülebilmesi de mümkün olmamaktadır.

 

Alüminyum malzemesinin geri dönüşümü için farklı prosedürler uygulanmaktadır. Malzeme çok küçük parçalara ayrılarak yüksek ısılarda eritilmektedir. Eritilen alüminyumlar kalıplara dökülerek yeniden değerlendirilebilecek hale getirilmektedir. Bu işlemin sonunda tekrar kullanılabilir alüminyumlar elde edilmiş olmaktadır.

 

Beton da geri dönüşümü mümkün olan ürünler arasında yer almaktadır. Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra kişiler betonun nasıl geri dönüştürüldüğünü de merak etmektedir. Bunun için geri dönüştürülecek olan beton ürünler inşaat ya da yıkım alanları içerisinden toplanarak kırma makinelerine doldurulmaktadır. Kırma makineleri belli bir süre çalıştıktan sonra bu ürünleri parçalamakta ve farklı bir ürün olarak kullanıma sunmaktadır. Üretilen yeni ürünler kuru harç ya da çakıl taşı olarak kullanılabilmektedir.

 

Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra kişiler kağıtların nasıl geri dönüştürüldüğünü de merak etmektedir. Öncelikli olarak kağıdın geri dönüştürme aşamasında liflerinden ayrılması sağlanmaktadır. Bunun için ise su kullanımı gerçekleştirilmektedir. Kağıtlarda mürekkep bulunuyorsa mürekkebin ayrılması amacıyla sodyum hidroksit ya da sodyum karbonat kullanımı gerçekleştirilmektedir. Bu işlem sayesinde kağıtta bulunan mürekkebin ayrılmasını sağlamaktır.

 

Geri dönüşümü sağlanan lifler yeni kağıtların üretiminde kullanılmaktadır; ancak kağıt her zaman geri dönüşümü sağlanabilen ürünler arasında yer almamaktadır. Her geri dönüşüm işlemi sağlandığında liflerin boyu yüksek oranda kısalmakta ve yapıştırılabilmeleri için farklı elementler kullanılması gerekmektedir. Bu ürünleri olmadan da yeniden kağıt üretimi gerçekleştirilememektedir.

 

Geri Dönüşümün Önemi

Geri dönüşümün faydaları kadar çok büyük bir önemi de bulunmaktadır. Geri dönüşüm sayesinde hem kaynakların hem de doğanın korunması sağlanmaktadır. Kaynakların korunması denildiğinde ise madenler, su kaynakları, petrol ve orman gibi pek çok doğal kaynaktan bahsedebilmek mümkündür.

 

Bu kaynakların geri dönüştürülmesi çok uzun süreler ile mümkün kullanabilmektedir. Örneğin yaklaşık olarak 2 tonluk bir kağıdı geri dönüştürebilmek için 34 adet ağacın kesilmesinin önüne geçilebilmektedir. Bunun yanı sıra cam ya da plastik gibi ürünlerin geri dönüştürülmesi sayesinde petrol alanında tasarruf sağlanabilmektedir.

Geri dönüşümün faydaları arasında enerji tasarrufundan da bahsedilebilmektedir. Üretimde işlem sayısı geri dönüşüm konusunda büyük önem taşımaktadır. Örneğin bir metal kutu üretebilmek için belli oranda maden çıkarılması gerekmektedir. Bunun için harcanan enerji ise geri dönüşümden çok daha yüksektir. Geri dönüşüm işlemi sağlayarak elde edilen ham maddeden enerji sarfiyatı gerçekleştirmeden yeni ürünlerin üretilmesi sağlanabilmektedir. Geri dönüşüm gerçekleştirilen ülkeler çok daha hızlı gelişmekte ve ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Böylece dışarıdan hammadde satın almak yerine geri dönüşüm tesisleri ile çok daha yüksek oranda ürün üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

 

Neler Geri Dönüştürülebilir?

Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra pek çok kişi hangi ürünlerin geri dönüştürülebileceğini de merak etmektedir.. Doğada bulunan ve yeniden geri dönüştürülebilen ürünler aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.
Yeniden dönüştürülebilir ürünler arasında ilk sırayı cam almaktadır. Cam tekrar tekrar kullanılabilen ürünler arasında yer almaktadır. Renksiz ya da renkli olmak üzere üretimi gerçekleştirilen bu ürünlerin geri dönüşümü sayesinde kavanoz ya da şişe gibi pek çok farklı ürünün üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

 

Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra yeniden dönüştürülebilir ürünleri merak eden kişiler için bir diğer önemli faktör ise kağıttır. Selülozdan üretilen kağıt zaman içerisinde tekrardan dönüştürebilmektedir. Çöplüklerde ya da geri dönüşüm kutuları da bulunan bu ürünler tesislerde dönüştürülerek yeniden kağıt üretimi için kullanılabilmektedir.
Türkiye’de ağaçlık alanların giderek yok olması göz önünde bulundurulacak olursa bir ton kağıt elde edebilmek için 3 metreküpten daha fazla ağaç gerektiği de bilinmelidir. Hem enerji hem de hammadde yönünden geri dönüşüm tesisleri büyük kar sağlamaktadır.

 

Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra geri dönüştürülen kağıtlardan neler elde edilebileceği de sıklıkla sorulan sorular arasında yer almaktadır. Atık olarak nitelendirilen kağıtlar geri dönüştürüldükten sonra ambalaj kutuları, oluklu mukavva, yumurta kartonları, kitap, defter, tuvalet kağıdı, mendil, peçete, çatı malzemesi ya da ilaç – deterjan gibi ürünlerin ambalaj kutuları üretilmektedir.

 

Geri dönüşümün faydalarını merak eden kişiler aynı zamanda başka hangi ürünlerin geri dönüştürülebilir olduğunu da merak etmektedir. Alüminyum, plastik, plastik süt kutuları ve soda şişeleri de yine geri dönüşümü sağlanabilen ürünler arasında yer almaktadır. Bunların yanı sıra yazıcılara ait tonerler, motor yağı ve otomobil aküleri de geri dönüşümü sağlanabilen malzemeler arasında yer almaktadır.

 

Geri Dönüşüm Malzemeleri

Geri dönüşümün faydaları arasında en önemli faktör dönüşüm işlemi gerçekleştirdikten sonra yeni ürünlerin elde edilebilmesidir. Pek çok kişi hangi malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu merak etmektedir. Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de pek çok malzemenin geri dönüşümün sağlanabilmesi mümkündür. En çok geri dönüşümü sağlanan ve çevreye katkısı bulunan ürünler ise akü, motor yağı, plastik, beton, kağıt, cam, demir, bakır, alüminyum ve yazıcı tonerleridir. Kişiler evlerinde atık olarak değerlendirdikleri bu ürünleri geri dönüşüm kutularına atarak hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunabilmektedir.

 

Geri Dönüşüm Sloganları

Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra belli dönemlerde geri dönüşümün önemini arttırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla belli sloganlar hazırlanmakta ve organizasyonlarda halka sunulmaktadır. Pankartlar şeklinde hazırlanan ya da çevredeki belli binalara asılan bu sloganlar sayesinde geri dönüşümün önemi pek çok kişiye de anlatılmaktadır. Günümüzde hazırlanan ve geri dönüşümün önemini anlatmak için duyurulan sloganlardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

 

 • Geleceğini düşün, kurtuluş geri dönüşüm…
 • İleriyi düşünün geri dönüştürün.
 • Destek Ol Geri Dönüşüme, Gülümse Geleceğe
 • Herkes atığını toplasa,
 • Geri dönüşüme yollasa,
 • Dünyamız temizlenir,
 • Yer taraf yeşillenir.

 

Okuyunuz: Vizyon Nedir, Nasıl Oluşturulur

 

Geri Dönüşüm Devlet Desteği

Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra geri dönüşüm işleri ile uğraşan kişiler için devlet desteği de bulunmaktadır. Yüksek Planlama Kurulu’nun gerçekleştirilmiş olduğu bu çalışma kapsamında dönüştürülebilir atıkların belli işletmeler tarafından dönüştürülebilmesi için kredi ya da hibe desteği sunulmaktadır.

 

Bu kapsamda lastik ya da arıtma çamur gibi geri dönüşümü mümkün olan malzemeler için denetleme sistemleri oluşturulmaktadır. Sektöre, miktarlara, bölgeye ve özelliğe göre ayrıştırma ve geri dönüşüm işlemi gerçekleştirilecek olan bu tesislerde aynı zamanda araştırma geliştirmeye de büyük önem verilmektedir.

 

KOSGEB ise bu kapsamda lisanslı olan tesislere gereken desteği sunmaktadır. Hem ülke ekonomisine katkı sağlamada hem de çevre kirliliğinin önlenmesinde büyük etkisi olan bu devlet desteği sayesinde pek çok kişinin de iş imkânına sahip olabilmesi mümkün olabilmektedir.

 

Geri dönüşümün faydalarının yanı sıra pek çok kişi KOSGEB’ten hibe yada kredi desteğini nasıl alabileceğini merak etmektedir. Bu kapsamda KOSGEB’in belli illerde ve ilçelerde açmış olduğu girişimcilik kurslarına başvuruda bulunulması ve bu kursların başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

 

Geri dönüşüm tesisi kurmak isteyen kişiler KOSGEB’e projelerini sunmakta ve onaylanan projeler için belli oranda hibe desteği almaktadır. 2014 yılı Ocak itibariyle pek çok firmaya teşvik uygulanmış ve belli oranda hibe kredisi de sunulmuştur. Bu iller arasında; Kayseri, Düzce, Diyarbakır, Manisa, İzmir, Niğde, Kocaeli ve Zonguldak gibi pek çok ilk yer almaktadır.

 

 • Plastik geri dönüşümü için 21,
 • Hurda ve metal atıklar için 13,
 • Hurda ve metal olmayan atıklar için 9
 • Ömrü tamamen bitmiş olan lastiklerin geri kazanımı için 9,
 • Kabloların geri dönüşümü için 3,
 • Araçların geri kazanımı için 2,
 • Organik atıkların tamamen geri döndürülebilmesi için 2,

Kartonların ve kağıtların yeniden kazanabilmesi için de 1 adet tesise hibe ve kredi alanında destek sunulmuştur. Bu Tesisler sayesinde Türkiye’nin ekonomisi için çok ciddi oranlarda da katkılar elde edilmiştir.

 

Görüldüğü üzere geri dönüşümün hem kişilere hem çevreye hem de ülke ekonomisine yüksek oranda katkısı bulunmaktadır. Bu nedenle kişilerin evde kullanmadıkları ve atıl durumda buldukları pek çok ürünü çevrede bulunan geri dönüşüm kutularına atmaları tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda geri dönüşüm amacıyla görev yapan kişiler pek çok mahallede ya da bölgede bu ürünlerin toplanması için de aracılık etmektedir.

 

Evde geri dönüşüme katkı sağlayabilmek için ürünleri sınıflandırmak ve geri dönüşüm tesislerine teslim etmek de yine ülke ekonomisine ve çevreye katkıda bulunmak için uygulanabilecek unsurlar arasında yer almaktadır.

 

Geri dönüşümün faydaları ” başlıklı makalemizin sonuna geldik. Sizde fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here