Kaymakam Nasıl Olunur | Kaymakam Olmak Gerekli Şartlar

578

Kaymakam olmak ülkemizde pek çok gencin hayalini süsleyen bir meslektir. Kaymakamlık, toplum içerisinde çok saygı duyulan, pek çok ayrıcalığa sahip olunan ama olması da bir o kadar zor olan özel bir meslek. Bizler de bugün, bu yazımızda  kaymakam nasıl olunur sorusunu ayrıntılı bir şekilde cevaplayacağız.

 

Kaymakam Nasıl Olunur

Kaymakam Nasıl Olunur
Kaymakam Nasıl Olunur

Kaymakam nasıl olunur sorusunun cevabı uzun, birçok aşaması olan zorlu bir yolculuktur. Ülkemizde an itibari ile yaklaşık olarak sadece 973 kaymakam bulunmaktadır. Öncelikle istenilen yaş, askerlik durumu ve lisans kriterlerine uygun olmak gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olan kişiler kaymakam adaylığı sınavına girebilirler. Bu sınavdan ise o sene alınacak kaymakam sayısına göre belirlenen puanın üstünde almak gerekir.

 

Yazılı sınavdan sonra ise sözlü sınavlar yani mülakatlar başlamaktadır. Adaylar 4 adet sözlü mülakata girerler. Bu mülakatları İç İşleri Bakanlığı tarafından gönderilmiş kişiler gerçekleştirir. Sözlü mülakatlardan da geçer not alırsanız bu sefer de sizleri staj ve eğitimler beklemektedir.

 

Tabi ki de bir ilçenin yöneticisi olmak kolay olmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlardan sonra 3 yıllık bir eğitim dönemi bulunmaktadır. Bu eğitim sürecinde;

 

  • 2 ay boyunca İl Merkez Stajı
  • 3 ay boyunca Kaymakam Refikliği Stajı
  • 2 ay Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj
  • 4 ay Bakanlık Merkez Stajı adı altında dil kursu
  • 12 ay Yurt Dışı Stajı
  • 9 ay Kaymakam Vekilliği Stajı
  • 4 ay Kaymakamlık Kursu görülmektedir.

Bu eğitim ve stajlardan sonra ise kaymakamlık ataması gerçekleşmektedir.

 

Kaymakam Nasıl Atanır?

Kaymakamlar İç İşleri Bakanlığı’na bağlıdırlar. Dolayısı ile gerekli sınavları başarıyla tamamlayan, sözlü mülakatlardan geçen ve istenilen stajları tamamlayan kişiler İç İşleri Bakanılığının kendisi tarafından görev yerlerine atanır.

Kaymakam nasıl atanır sorusunun bir diğer cevabı da yetenektir. Atanma bölgeleri genellikle kaymakam adaylarının staj boyunca gösterdikleri yetenek ve kapasitelerine göre belirlenir. İç İşleri Bakanlığının belirlediği her kaymakam atama listesi ayrıca Cumhurbaşkanı’nın onayından geçmektedir.

 

Kaymakam Olma Şartları

Kaymakam olma şartları
Kaymakam olma şartları

Kaymakam olmak için öncelikle lisans ve yüksek lisans mezunu olmak gerekmektedir. Yani kaymakam nasıl olunur sorusunun cevabı her zaman üniversite mezunu olmaktan geçmektedir. Eskiden kaymakam olabilmek için Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak veya yurt dışında bu bölümlere denk bölümlerden lisans diploması sahibi olmak gerekmekteydi. 2018’in 15 Temmuz tarihli resmi gazetesinde açıklanan değişikliklere göre ise kaymakam olmak için istenen lisanslar listesi genişletildi.

 

Yeni düzenlemeye göre artık Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden, bu bölümlerin müfredatlarında yer alan derslerin %80’ine sahip olan bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olduysanız kaymakamlık sınavına girebilirsiniz. Bunlara ek olarak üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri, tarih bölümlerinde dört yıllık eğitim alıp üstüne Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk ve İktisat alanlarından birinde yüksek lisans yaptıysanız kaymakamlık sınavına girme hakkına sahipsinizdir.

 

Bu lisans ve lisans üstü eğitimlere ek olarak kaymakamlık sınavına girdiğiniz yılın ocak ayının birinci gününde 35 yaşına girmemiş olmanız gerekmektedir. Ve tabi ki de askerlik ile hiçbir bağınız kalmaması gerekmektedir. Ya askerliğinizi tamamen tamamlamış olmanız veya özel durumunuz var ise askerlik yapmasına gerek yok raporunuz olması gerekmektedir.

 

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Kaymakam nasıl olunur sorusunun cevabını verdiğimize göre kaymakamın ne gibi görevleri olduğu sorusuna geçebiliriz. Kaymakamlık makamının birçok görevi bulunmaktadır. Ama kaymakamı en iyi tanımlayan açıklama şudur. Kaymakam görevli olduğu ilçede ki hükümetin temsilcisidir. Yani hükümet adına o ilçeyi yönetir. Devletin halka sunduğu imkanların, halka karşı görevlerinin devamlılığından, sorunsuzca ilerlemesinden o ilçede kaymakam sorumludur. Peki kaymakamın bu sorumlulukları nelerdir?

 

Kaymakam öncelikle bölgedeki adli ve askeri teşkilatlar haricinde ki her türlü devlet dairesinin en büyük amiridir. Amiri olduğu devlet daireleri ve bölgesinde ki bütün özel işletmeleri teftiş ve denetleme hakkına sahiptir. Bu teftiş ve denetlemeleri yapması da ilçenin sorunsuzca işlemesi için yerine getirmesi gereken en önemli görevidir.

 

Kaymakamın en önemli görevlerinden bir diğeri de devletten gelen bütün direkt emirleri gerçekleştirmesi, yürürlüğe koymasıdır. Kaymakam ile iletişime geçen devlet yetkilisi ise validir. Yani kaymakam, validen gelen emirleri uygulamak ile sorumludur.

 

Kaymakamlar ilçelerinde ki devlet dairelerinin amirleri oldukları için dolayısıyla bölgelerindeki kolluk kuvvetlerinin de amirleridir. Bu kolluk kuvvetleri genellikle polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza, orman muhafaza birlikleri gibi birliklerden oluşmaktadır. Kaymakam saydığımız birliklerin amiri olduğu için ilçedeki düzeni, güvenliği ve sükutu sağlamakta onun başlıca görevleri arasındadır. İlçede bu doğrultuda karar ve tedbirler alabilir.

 

İlçedeki düzenin ve güvenliğin sadece kolluk kuvvetleriyle sağlanamayacağı olağan üstü durumlarda ise valinin haberi ve izni ile en yakındaki askeri birlikleri ilçenin güvenliği için göreve çağırabilir.

 

Bulunduğu ilçede ki devlet memurlarına gerek görürse uyarma ve kınama cezaları verebilir. Bu cezaların yetmediği durumlarda daha ağır cezalar için üst makamlarına teklifte bulunma yetkisine sahiptir.

 

Kaymakamın diğer bir göz ardı edilen ama çok önemli olan görevi ise halkın ihtiyaç ve isteklerini dinlemektir. Sık sık teftiş ve denetleme yaptığı için kaymakam gerçek anlamda gücü olan ve halk arasına en çok karışan yönetici sınıfıdır. Dolayısı ile halkın sorunlarına en yakın ve en gerçekçi şekilde çözüm getirebilecek kişilerdir.

 

Kaymakamın hepimizin bildiği son görevi ise milli bayramlarda ve törenlerde bulunmak, töreni yönetmek ve tebrikleri kabul etmektir.

 

Kaymakamlık Sınavları Nasıl Yapılır?

Kaymakam nasıl olunur sorusuna verilebilecek en önemli cevap tabi ki de kaymakamlık sınavıdır. Kaymakam olmak için girilen sınav da ülkemizde ki her resmi sınav gibi ÖSYM bünyesinde gerçekleşmektedir. Adaylar ÖSYM’nin belirlediği tarihlerde belirlenen başvuru merkezlerinden ya da internet üzerinden kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sınava girdikleri yılın ocak ayının ilk günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Askerlik ile hiçbir bağları kalmamış olması gerekmektedir. Ve belirtilen lisans veya yüksek lisanslardan biri veya birkaçından mezun olmaları gerekmektedir.

 

Diğer ÖSYM sınavlarında olduğu gibi kaymakamlık sınavlarında da bir kayıt ücreti bulunmaktadır. Sınava girmek isteyen kaymakam adayları sınav kayıtlarını yaptırmak için belirlenen kayıt ücretini istenilen banka hesaplarına yatırmalı ve dekontu saklamalıdırlar.

 

Kaymakamlık sınavları birçok önemli devlet kadrosu sınavında olduğu gibi Ankara’da yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse 2018 yılının kaymakamlık sınavı 2 Eylül tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Sınav saat 10.15’te başlamıştır. ÖSYM kuralları gereğince sınava gireceklerin en geç saat 10.00’da sınav binası içerisinde olması gerekmektedir. Sınav süreleri seneden seneye değişebilmekle birlikte en son yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 150 dakika sürmüştür.

 

Sınavda 34 adet Genel Kültür Testi ve Genel Yetenek sorusu, 66 adet Alan Bilgisi Testi sorulur. Bu 34 soru Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) konularından oluşmaktadır.

 

66 soru ise Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) konularından oluşmaktadır.

 

Okuyunuz:Blogger Olmak, Blogger Nasıl Olunur?

 

Kaymakam Maaşları Ne Kadar?

Yazımızda belirttiğimiz gibi 80 milyon kişilik ülkemizde sadece 974 kaymakam bulunmaktadır. Yani kaymakam nasıl olunur sorusu birçok kişinin sorduğu bir soru ama pek az kişinin gerçekleştirebildiği bir hayaldir. Dolayısı ile ülkemizde kaymakamlara sunulan maaş miktarı ve imkanları da bir hayli özeldir.

 

Kaymakam maaşlarını açıklamadan önce belirtmemiz gereken birkaç nokta bulunmakta. Öncelikle kaymakamlık makamının da memurluk gibi dereceleri vardır. Kaymakam maaşları da bu derecelere göre değişmektedir. Kaymakam maaşlarını diğer etkileyen nokta ise kaymakamlık görevinin nerede icra edildiğidir. Ülkemizde kaymakamlık makamı sık sık siyasi suikastlara hedef olan tehlikeli bir makamdır. Sadece 3 yıl önce PKK terörüne şehit verdiğimiz Mardin ilimizin Derik ilçesi kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’de bu tehlikenin en büyük örneğidir. Bu sebeple kaymakamlık görevini ne kadar doğuda ne kadar terör bölgelerinde gerçekleştirirseniz maaşınız da o kadar artacaktır.

 

Kaymakam maaşı ne kadar sorusuna vereceğimiz cevap ise tüm kaymakam maaşlarının yaklaşık ortalaması alınarak hesaplanmıştır:

2018 yılının Ocak ayında ortalama bir kaymakam 8900 Türk Lirası civarında bir maaş almaktaydı.

2018 yılının Temmuz ayında ise ortalama bir kaymakamın maaşı ortalama 750 lira zam alarak 9650 Türk Lirası civarına zamlandı.

2019 yılının Ocak ayında ise yükselen enflasyon oranları da hesaba katılarak yapılan zamlardan sonra ortalama bir kaymakamın maaşı 10,650 ile 10,750 Türk Lirası arasında rakama denk gelmeye başladı.

 

Bu gidişatı hesaplayarak bir tahmin yapmamız gerekir ise 2019’un ikinci yarısında  bir kaymakamın alacağı maaşın 11,300-11,400 Türk Lirası arasında olacağını söyleyebiliriz. Tabi ki de kaymakamların bu maaşlarına ek olarak koruma, özel şoför, özel makam arabası, özel lojmanlar gibi imkanlardan yararlandığını da unutmamamız gerekir.

 

Kaymakam Nasıl Olunur” başlıklı yazımızın sonuna geldik.Aklınıza takılan sorularda yorumlar bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here