Küresel Isınmanın Sonuçları Nelerdir ?İklim Değişikliği Mücadelesi

İnsanların son yıllarda sıkça ifade ettiği, gündemden düşmeyen kavramlardan bir tanesi çoluk çocuk herkesin bahsettiği bir kavram var. Kimi zaman da doğru olarak ifade edilemeyen bu kavram küresel ısınma. Ya da bazen birbiri ile kavramsal olarak karıştırılsa da iklim değişikliği kavramıdır. Zira işin özünde küresel ısınma doğal olarak dünyanın her yerinde iklim değişikliğine neden olan bir olgudur. Ama iklim değişikliği küresel ısınmanın sonuçlarından bir tanesidir.

Küresel Isınmanın Sonuçları

Küresel Isınmanın Sonuçları

Küresel ısınmanın sonuçları sürekli olarak tartışılır bir hale gelmişken öncelikle kavramları doğru olarak ifade etmek gerekiyor.

Küresel Isınmanın Sonuçları

Küresel ısınma nedir, sorusunun yanıtını en yalın haliyle şu şekilde ifade edilebilir. Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, dünyada yıl boyunca hava, kara ve denizde ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen bu isim verilir.  

Bugün klimatolog olarak da adlandırılan iklimbilimciler küresel ısınma konusunda diğer bilim insanları aynı biçimde düşünmektedir.

 

Küresel Isınmanın Nedenleri

 

Küresel ısınmanın sonuçları bugün dünyanın her yerinde insanların yaşam dengelerini değiştirmiş durumdadır. Lakin bunun en temel nedeni, elbette yazının giriş kısmında da ifade edildiği gibi sera gazlardır. Bu gazlar yapıları itibarıyla küresel ısınmaya neden olmaktadır.

 

Zira sera gazlarının en önemli özelliği atmosferden gelen ısıyı tutma özelliğine sahip olmalarıdır. Isıyı tutmaları ise doğanın kendi içinde dengelerini etkilemektedir. 

 

Geçen yıllar içinde sera gazları dünyanın her yerinde hızla çoğalmaya başlamıştır. Nasıl oluştuğu noktasında ise çok da bilimsel olmadan yapılacak en temel açıklama şu şekildedir: Sera gazları asitli bir yapıya sahip olduklarından yağmurla birleştikleri zaman asit yağmuru olarak dünyaya yansımaktadır. 

 

Bir diğer oluşum biçimi ise şu şekildedir: En bilinen sera gazı olan karbondioksit gazı doğanın içinde kendiliğinden yer alır. Karbon içeren tüm bileşenler atmosfere yüklendiğinde ise kendiliğinden böylesi bir durum ortaya çıkar.

 

Bu temel verilerden sonra, buradan bir başka noktaya geçmek gerekir ise karbon salınımı küresel ısınmanın en temel nedenleri arasındadır. Kömür kullanımının artması en büyük sorundur. Zira kömür karbondioksit gazının en çok olduğu yakıttır. Ayrıca, termik santraller, benzinli araçlar, endüstrileşme, fosil yakıtların kullanılması gibi faktörler de küresel ısınmayı tetikleyen unsurlardır.

 

Termik santraller kömür kullanılan elektrik santralleridir.

 

Küresel ısınmanın sonuçları aslında doğrudan küresel ısınmanın nedenleri ile doğrudan alakalı olan bir durumdur. Gün geçtikçe artan insan nüfusu, insanların düne göre daha bireysel, daha bencil olarak yaşamaları. Buna bağlı olarak çok daha fazla tüketim olması, bugün küresel ısınmayı tetikleyen olgulardır.

 

Özellikle fosil yakıtlar süreci son derece etkileyen bir durumdur. Bugün dünyanın her yerinde kullanılan ve yenilenebilir enerji türünde olmayan her türlü enerji birimi küresel ısınmayı tetiklemektedir.

 

Denizlerin doldurulması, ağaçların kesilmesi, yüksek katlı binaların yan yana yapılması gibi faktörler de küresel ısınmanın nedenleri arasındadır.

 

Bugün her evde en az bir adet araba bulunmaktadır. Ki eğer bu araba hibrid yani elektrikli bir araç değil ise kullanılan yakıtlar karbon emisyon değerlerinin yükselmesine neden olur. Bu da doğrudan küresel ısınma demektir. 

 

Sera Gazları Nelerdir?

 

Küresel ısınmanın sonuçları hakkında bilgi verirken sürekli genel olarak söylenen sera gazlarının neler olduğundan da bahsetmek gerekir.

Bu bağlamda sera gazı olarak kabul edilen gazlar şunlardır:

 • Karbon dioksit (CO2),
 • Metan gazı(CH4),
 • Nitröz Oksit (N2O),
 • Hidroflorür karbonlar (HFCs),
 • Perfloro karbonlar (PFCs),
 • Sülfürhekza florid (SF6)

 

Bu gazların her birinin küresel ısınmaya etkileri farklı farklı olmaktadır. Lakin en yoğun olarak etki edeni herkesin tahmin edebileceği gibi karbon dioksit gazıdır. Sonrasında ikinci sırada metan gazı vardır. Zira bunların kullanımı çok daha fazladır.

 

İklim Değişikliği Zararları

 

Üstte yer alan tüm bu bilgileri verdikten sonra artık küresel ısınmanın sonuçları hakkında çok daha detaylı bilgiler verilebilir.

 • Öncelikli olarak karbon salınımının böylesine artması insan sağlığını çok ciddi düzeyde etkilemektedir. Astım, bronşit, alerji, akciğer kanseri gibi çok ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.
 • Elbette yaşanan bu ısınma doğada yer alan tüm dengeleri alt üst etmektedir. Buna bağlı olarak da doğada var olan tüm unsurlar bu yaşanan gelişmelerden nasibini almaktadır.
 • Küresel ısınmanın en önemli sonuçları arasında yaşanan kuraklık ve çölleşme gelmektedir. Ülkemiz ölçeğinde örneklem vermek gerekir ise Tuz Gölü ve Eşmekaya sazlığı kurumaya başlamıştır. 
 • Yağışlarda görülen dengesizlikler. Mevsimlerin birbirinin yerine geçmesi. Yaz aylarında aniden beklenmeyen yağmurlar. Kış aylarının günlük güneşlik geçmesi bu konuda gözle görülebilir en temel örnekler arasındadır.
 • Deprem, sel, fırtına gibi doğa olayları da böylesi bir durumun yarattığı zararlardır.
 • Kimi bitkilerin ve deniz canlıların yeryüzünde nesli tükenmeye başlamıştır. Bu da küresel ısınmanın en büyük zararları arasında gelmektedir.

Sonuç olarak ekolojik dengeler küresel ısınmaya paralel olarak tümden değişmiş durumdadır. Bu da her şeyi son derece olumsuz etkilemektedir. Mevsimlerin yer değiştirmesi, özellikle sebze ve meyve oluşumunda ciddi sorunlara yol açmaktadır. 

 

Küresel Isınma Önlemleri

 

Küresel ısınmanın sonuçları hakkında bu bilgileri verdikten sonra şimdi biraz da yapılacak olan şeylerden bahsetmek gerekiyor.

 

Bu noktada büyük, küçük herkese her an düşen çok önemli şeyler var. O yüzden ünlü bir sözden ilham alarak çocukları eğiterek bu alanda ilk adım atılabilir.

 

Öncelikli olarak kişilerin bilinçsiz her türlü tüketimden uzak kalması gerekmektedir. Kişilerin kendi gereksinimleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gidermeleri gerektiği unutulmamalıdır. Üretime dayalı bir yaşam sürülmelidir.

 

Yaşanan bu olumsuz gelişmelere istinaden kullanılan elektrikler de en az biçimde kullanılmalı. Kullanılmayan tüm lambalar söndürülmeli, kapalı bile olsa prizden çalışmayan elektrikli cihazların fişi çekilmelidir.

 

Araba konusu oldukça önemlidir ki olabildiğine toplu taşıma araçları tercih edilmeli Olamıyor ise evde yer alan araba sayısı birden fazla ise bire indirilmeli. Gerekli oldukça otomobiller kullanılmalıdır Kişinin ekonomik gücü elveriyor ise elektrikli araçlara geçiş yapmalıdır.

 

Fabrikalar açısından durum ele alındığında ise mutlaka fabrikalarda gerekli filtreleme düzeninin kurulmadır. Bu küresel ısınmanın önlenmesi yolunda çok önemli olan bir adımdır. Zira fabrikalardan yayılan metan ve karbondioksit gazı çok ciddi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. 

 

Elbette kömür gibi fosil yakıtların kullanılmasına dur denmesi gerekmektedir. Evlerde kömür yerine doğalgaza geçilmeli, ya da odun sobaları tercih edilmelidir. Termik santraller ise kapatılmalıdır. Yenilenebilir enerji olarak adlandırılan güneş, rüzgar, dalga, biokütle gibi doğal enerji kaynaklarından elektrik üretimine, kullanımına geçilmelidir. Örnek olarak,Almanya, Japonya gibi ülkeler bu alanda çok ciddi adımlar atmış durumdalar.

 

Tüm bunların yanında dünya çapında alınan önlemler vardır. Ülkeler arasında imzalanan Kyoto Protokolü, Paris antlaşması vardır. Ki buna imza atan ülkelerin gerekli şeyleri yapması belirtilen süreler zarfında istenen bir durumdur. Karbon ayak izi ölçümü bu alanda atılan bir adımdır. Bir diğer adım ise ülkelere karbon değerinin düşmesi için konan kotalardır.

 

Ama bunun yanında dünya çevre örgütü ve birçok çevre örgütü de bu alanda çok ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, WWF ve Tema bu alanda kesintisiz kampanyalar yürütmektedir. Doğa Derneği de Burdur Gölündeki kuraklaşmayla ilgili bir çalışma yürüterek konu ile ilgili farkındalığın artmasına katkı sunmuştur.

 

Hükümetler yüksek binaların yapılmasına bir sınır getirmelidir. 

 

Sonuç olarak çok geç olmadan herkes kendinden başlayarak küçük de olsa adımlar atmalıdır. 

Leave a Reply