Marka Nasıl Oluşturulur | Marka Tescili Nedir?

454

Kişi ya da işletmeler kurumsal kimliklerini oluşturduktan ve kendilerine belli bir isim belirledikten sonra marka aşamasına gelmektedir. Marka, iki farklı hizmetin birbirinden ayrılması için oluşturulmuş unsurlara verilen addır. Marka nasıl oluşturulur sorusu işletmecilerin yaygın olarak sordukları sorular arasında yer almaktadır. Bir işletmenin marka olabilmesi için öncelikli olarak başka firmalardan ayırt edilebilecek bir ürün üretimi gerçekleştirmesi ya da bu ürünlerin satışını sağlaması gerekmektedir.

Marka Nasıl Oluşturulur
Marka Nasıl Oluşturulur

Firmalara ait belli ürünler zaman içerisinde marka isimleri ile birlikte anılmaya başlamıştır. Örneğin kişiler peçete ihtiyaçları olduğu takdirde peçete değil, Selpak istemektedir. Ya da tıraş olmak isteyen bir kişi marketlerden tıraş bıçağı almak istediğinde bunu tıraş bıçağı olarak değil jilet olarak satın almaktadır. jilet ve Selpak aslında tıraş bıçağı ve kağıt mendil üreten firmaların marka ismidir.

 

Marka Nasıl Oluşturulur?

Marka Nasıl Oluşturulur 2
Marka Nasıl Oluşturulur 2

Türkiye’de bir işletmenin marka tescili alabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunması gerekmektedir. Türkiye genelinde 5 adet marka çeşidi bulunmaktadır. Bunlar hizmet markası, garanti markası, ticaret markası, ortak markalar ve alt markalar olarak sınıflandırılmaktadır. Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapıldıktan sonra marka tescil işlemi gerçekleştirilir ve bu marka tescil işlemini yaptıran işletme dışında kimse tarafından kullanılamaz.

 

Marka Çeşitleri

Ticaret markaları bir firmanın üretimini gerçekleştirdiği ürünleri diğer firmaların ürünlerinden ayırt etmek amacıyla kullanmış olduğu işaretlerdir. Üretimi gerçekleştirilen ürünlerin üzerinde bulunan ticari isimler bu marka çeşidine örnek olarak verilebilmektedir.

 

Hizmet markaları hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların diğer hizmet veren firmalardan kendilerini ayırt edebilmeleri amacıyla kullanmış oldukları markalara denmektedir. Oteller, radyo televizyon yayıncıları, restoranlar, eğlence sektörü ya da reklamcılık gibi alanlarda hizmet veren firmalar markalarını bu bağlamda tescil etmektedir. Aynı zamanda bu marka çeşitleri koruma altına da alınmaktadır.

 

Marka nasıl oluşturulur sorusunu soran kişiler diğer marka çeşitleri ile ilgili de bilgi sahibi olmalı ve buna göre başvuru gerçekleştirmelidir. Garanti markaları değişik alanlarda hizmet veren firmaların ürettikleri ürünleri ya da vermiş oldukları hizmetlerin ortak paydalarını, coğrafi kaynaklarını, kalitesini ve üretim yöntemlerini garanti altına almak amacıyla kullanmış oldukları işaretlere verilen addır. Bu markanın en çok öne plan ön plana çıkan özelliği pek çok işletme tarafından kullanılabilir durumda olmasıdır. Bu alanda örnek verilebilecek markalardan biri TSE yani Türk Standartları Enstitüsü ya da ISO 9001’dir.

 

Ortak markalar ise ticaret, üretim ya da hizmet firmalarının ürünlerini ya da hizmetlerini farklı firmaların ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla kullanmış oldukları işaretlere verilen isimdir. Ortak marka olarak değerlendirilen işaretler teknik yönetmeliğe uygun olacak şekilde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda birden fazla firmalar da bu işareti kullanma ayrıcalığına sahiptir. Mutlak hak garanti etme, kaynak gösterme, koruma gibi pek çok işlev bu markanın bünyesinde bulunmaktadır. Bu marka çeşidinde örnek olarak da serbest Mali Müşavirler Odası logosu örnek olarak gösterilebilmektedir.

 

Marka Oluşturma Süreci

Marka nasıl oluşturulur, sorusunu soran işletmelerin bu alanda gerekli araştırmaları sağlamaları ve buna uygun olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Bir işletmenin marka olabilmesi için belli faktörleri bünyesinde bulundurması gerekmektedir. Üretilen ürünün kullanıcılara hitap ettiği esnada belli çağrışımlar gerçekleştirmesi ana şartlar arasında yer almaktadır. Bu çağrışımlar ise orijinallik, kullanıcıya katılan imaj, satış kanalının oluşturmuş olduğu yapı, kişisel faydalar, duygusal faydalar, kullanılan semboller, markanın kişiselliği, hedef tüketici, kurumsal çağrışımlar ve marka ile müşteri arasındaki ilişkidir.

 

Dünya genelinde bilinen markalar okunduğunda ya da akla geldiğinde pek çok ürünü kullanıcılara çağrıştırmaktadır. Bu nedenle küçük bir işletmenin markalaşabilmesi için üretmiş olduğu ürünlerin bahsi geçen faktörleri barındırması gerekmektedir. Pek çok kişi marka ve reklamı birbirine karıştırılmaktadır. İkisi de birbirine zıt olan kavramlardır. Bu nedenle kişilerin öncelikli olarak üretmiş olduğu ürünleri hedef kitleye duyurması karşılığında bir reaksiyon alması ve sonra marka başvuru sürecini başlatmış olması gerekmektedir.

 

Marka Tescili Nedir Nasıl Yapılır?

Marka nasıl oluşturulur? Sorusundan ziyade kişiler marka tescilinin nasıl yapıldığı ile daha çok ilgilenmektedir.
Bir işletmenin marka tescili alabilmesi için logosunun, isminin ve belli işaretlerinin bulunması gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü’ne belli belgeler ile başvuru gerçekleştirilmekte ve gerekli prosedürler yerine getirildikten sonra marka tescil işlemi enstitü tarafından sağlanmaktadır.

 

Marka tescili yaptırmak için Türk Patent Enstitüsü’ne kurumsal ya da bireysel başvuruda bulunulabilmektedir. Yabancı kökenli vatandaşların ise vekilleri aracılığı ile başvuru gerçekleştirmeleri mümkün olabilmektedir. Marka nasıl oluşturur sorusunu soran kişiler aynı zamanda başvuru sürecinde gerekli olan evrakları da merak etmektedir. Marka tesciline başvuruda bulunurken temin edilmesi gereken evraklar ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.
Şirket ya da kurumlar marka tesciline başvuruda bulunuyorlar ise başvuru tutarını ödediklerini dair banka dekontunu mutlaka Türk Patent Enstitüsü’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Marka örneği vekaletname, vergi levhası ve faaliyet belgesi de başvuru esnasında gereken evraklar arasında yer almaktadır. Marka başvurusunu yapacak olan kişi gerçek bir kişi ise vekaletname, marka örneği, TC kimlik numarası ve başvuru tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu ile Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

Marka tescili için gereken evraklar temin edildikten sonra kişiler bu evrakları hazırlayıp Türk Patent Enstitüsü’ne teslim etmektedir. Evrakların teslimi sağlandıktan sonra ise ticari unvan koruma altına alınır. Türk Patent Enstitüsü temin edilen evrakları inceledikten sonra herhangi bir eksiklik gördüğü takdirde 2 aylık bir süreç daha tanımakta ve bu süre içerisinde evrakların tamamlanmasını talep etmektedir.

 

Kişiler ya da kurumlar bu süre içerisinde evrakları temin etmedikleri takdirde başvuruları iptal edilmektedir. Eğer Türk Patent Enstitüsü herhangi bir eksiklik görmediyse esaslara uygun olarak incelemeler başlatılmaktadır. Başvuru süresi usule uygun ise resmi marka bülteninde başvuru yayınlanmaktadır.

 

Üçüncü kişiler yada ilgililer marka başvurusu için herhangi bir itirazda bulunuyor ise inceleme tekrarlanmakta ve kararlar gözden geçirilmektedir. Bu süreçler de başarı ile atıldıktan sonra ticari unvan korunma altına alınmaktadır. Korunması süresi Türk Patent Enstitüsü tarafından 10 yıl olarak belirlenmiştir. 10 yıl olarak belirtilen sürenin dolmasına yakın, yenileme işleminin sağlanması gerekmektedir. Tüm bu işlemler herhangi bir olumsuzluk gerçekleşmediği takdirde marka tescilinin sağlanması ile sonlanmaktadır.
Türk Patent Enstitüsü başvurunun reddedildiğini ya da başarı ile sonuçlandığını yazılı olarak kurum ya da kişilere bildirmektedir.

 

Okuyunuz: İnternetten Para Kazanma Yolları

 

Marka Tescil Ücreti Ne Kadar?

Marka nasıl oluşturulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda marka tescil ücretinin ne kadar olduğunu da merak etmektedir. Kişilerin başvuru sürecine girmeden önce marka tescili yaptırabilmek için belli tutarlar ödemesi ve tutarların ödendiğine dair makbuzu da Türk Patent Enstitüsü’ne ibraz etmesi gerekmektedir.
Türk Patent Enstitüsü başvuru gerçekleştiren işletmelerden harç bedeli talep etmektedir. Bu tutarlar ise aşağıda yer almaktadır.

 • İşletmeler tek sınıflı başvuru gerçekleştirdiklerini de 659 TL,
 • Marka tescili için belge ücreti ödediklerini de 990 TL,
 • Marka yenileme başvurusunda bulundukları takdirde 1089 TL,
 • Koruma süresinin sona erdiği markaların yenilenmesi için 1509 TL,
 • Başvuruların sınırlandırılması ya da geri çekilmesi için 149 TL,
 • Lisans kaydı ya da lisans yenileme işlemi gerçekleştirmek için 1004 TL,
 • Rehin işlemi kaydı gerçekleştirmek için 769 TL,
 • Unvan değişikliği için 200 TL,
 • Adres değişikliği için 50 TL,
 • Nevi değişikliği için 200 TL,
 • Rüçhan hakkı için 350 TL,
 • Marka tescil sureti düzenlemek için 434 TL,
 • Markadan tamamen ya da kısmen vazgeçme belgesi için 149 TL,
 • İki sınıflı başvuru için 1089 TL,
 • Üç sınıflı başvuru için 1509 TL,
 • 3 sınıftan fazla olan her sınıf için 430 TL harç talep etmektedir.

 

Türk Patent Enstitüsü tarafından bu tutarlar her yıl güncellenmektedir bu nedenle kişilerin marka tescil başvurusu gerçekleştirmeden önce güncel olan harç tutarlarının kontrol etmesi ve ödemelerini buna göre gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Marka Tescil Başvuru Süresi Ne Kadardır?

Marka nasıl oluşturulur sorusunun cevabını arayan kişiler aynı zamanda marka tescil başvuru süresinin ne kadar sürdüğünü de merak etmektedir. Toplamda 1 yıl gibi bir süre sonunda belli olan başvurular Türkiye Patent Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. Kişilerin evraklarını temin etmesi Türk Patent Enstitüsü’ne teslim etmesi ve yapılan incelemeler sonucunda karara bağlanması için geçen süre 10 ile 12 ay arasında değişiklik göstermektedir.
Bu durum detaylandırılacak olursa;

 

Verilerin girişinin, yapılması müracaatın gerçekleşmesi, listelerinin düzenlenmesi yaklaşık olarak 2 ay sürmektedir.
Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan başvurunun hukuki açıdan incelenmesi 3 aylık bir süreyi kapsamaktadır.
Yapılan başvurunun marka takip bülteninde yayınlanması süreci ise 3 ayı kapsamaktadır.
Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil kararının bültende yayınlanması ve belgelerin taraflara ulaştırılması 3 aydan fazla bir süreyi kapsamaktadır. Tescil zamanı ve başvuru süresi toplamda 11 ay olarak değerlendirilmektedir.

 

Okuyunuz: Evde İş İmkanları Listesi

 

Online Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka nasıl oluşturulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda online marka tescil başvurusunun nasıl yapıldığını da merak etmektedir. Online marka tescil başvurusu gerçekleştirebilmek için belli firmalardan destek alabilmek de mümkün olabilmektedir. Firmalar için patent başvurusu gerçekleştirilen ajanslar bu konuda kurumlara ya da kişilere gerekli desteği sağlamaktadır. internet üzerinden bu firmalar ile iletişime geçmek ve patent başvurusu için gerekli bilgileri talep etmek de mümkün olabilmektedir.

 

Marka Tescilinin Reddedilme Nedenleri

Marka nasıl oluşturulur sorusunu soran kişiler başvuruların reddolma nedenlerini de merak etmektedir. Marka tescil başvurusu gerçekleştirdikten sonra kurumların ya da kişilerin başvuruları belli sebeplerden dolayı reddedilebilmektedir.

 

Başvuru aşamasında görevli olan kişiler markanın araştırmasını gerçekleştirmektedir. Türk Patent Enstitüsü’ne sunulan marka patenti alınmış farklı bir marka ile benzerlik gösteriyorsa ya da çağrışım gerçekleştiriyorsa enstitü tarafından reddedilmektedir.

 

Marka başvurusu esnasında işletmenin diğer markalardan farklı olan yönlerinin bulunması gerekmektedir. Burada da en önemli nokta logodur. Diğer firmalar ile benzer logolar başvuru aşamasında sunulduğu takdirde yine Türk Patent Enstitüsü başvuruyu reddetmektedir. Yine başvuru aşamasında kişiler kurallara aykırı marka adı belirledikleri takdirde Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuruları reddedilmektedir.

 

Kişiler bu tarz durumlar ile karşı karşıya kaldıklarında Türk Patent Enstitüsü başvuruları reddetmektedir. Marka nasıl oluşturulur? Sorusunu soran kişiler aynı zamanda bu olumsuzlukların çözümü için de araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ancak ne yazık ki Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilen başvuruların tekrar işleme alınması söz konusu değildir. Kişi ya da kurumların yeni marka başvurularını farklı bir marka adı ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu süreç de 11 ay kadar bir süre sonunda sonuçlanmaktadır.

 

Marka nasıl oluşturulur ” başlıklı makalemizin sonuna geldik. Aklınıza takılan konularda yorumlar bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here