Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Erteleme 2019

Bilindiği gibi yaşı gelen herkesin askere gitmesi ülkemizde zorunludur ancak askerlik zamanı gelen kişiler eğer belirli şartları sağlıyorsa askerliğini erteleye de bilirler. Bu yazımızda ise yüksek lisans yaparak askerlik hizmetinin nasıl ve de ne kadar süre ile tecil ettirilebileceği hakkında bilgiler vereceğiz ve bu konuyu mevzuat açısından da inceleyip size konuyla ilgili de bilgilendirme yapacağız.

Şunu belirtmeliyiz ki lisans mezunu olmuş olan kişiler eğer yüksek lisans programlarından birine katılırlarsa askerlik hizmetlerini de 35 yaşına kadar da ertelenebilmektedir. Burada Yüksek lisansın tezli yüksek lisans olarak yada yada tezsiz yüksek lisans olarak yapılması da fark etmemektedir. Her iki durumda yüksek lisans yapan kişinin askerlik hizmeti de ertelenmektedir.

Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Erteleme

Yüksek Lisans Askerlik Erteleme

Yüksek Lisans Askerlik Erteleme

1-) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44. Maddesinin C bendinde farkındalık yapıldı ve üniversite ve yüksek lisans eğitiminde müddet sınırlaması kaldırıldı. Yepyeni kanunda diyor ki;

Bir Sene müddetli yabancı lisan hazırlık sınıfı dış, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her Devre için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört Sene, lisans programlarını azami yedi Sene, lisans ve yüksek lisans derecesini beraber veren programları azami dokuz Sene, yüksek lisans programını azami üç Sene, doktora programını ise azami altı Sene içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre alakadar döneme değin öğrenci katkı hissesi veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine sürek etmek için kayıt yaptırabilir. Bu vaziyette, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dış, öğrencilere tanınan başka haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri sürek eder.

denilmektedir. Bu kanuna göre bir öğrenci lisans yada yüksek lisans programını istediği kadar uzatabilir ve şahıs istediği kadar sınıfta kalabilir. Ne kadar müddet sınıfta kalırsanız kalın Gene de sizi okuldan atamazlar ve eğitim görmeye sürek edebilirsiniz. Bu kanunda geçen ve askerlik konusunda vaziyeti ilgilendiren tehlikeli sonuç Anlatım şudur “Bu vaziyette, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dış, öğrencilere tanınan başka haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri sürek eder.” başka bir deyişle diyor ki örneğin siz tezsiz yüksek lisansa başladınız ve 3 dönemde bitirmeniz şart olan okulu vaktinde bitiremediniz, dördüncü Devre de bitiremediniz, beşinci dönemde bitiremediniz…Ne kadar müddet sınıfta kalırsanız kalın siz eğitiminize sürek edebilirsiniz ama siz bu uzattığınız dönemler için öğrencilik haklarından faydalanamaz ve askerliğinizi yüksek lisans okuyorum diye uzatamazsınız. Yukarıdaki kanunun yorumu budur.

Sonuç: Yüksek lisans yaparken bilinçli yada şuursuz olarak sınıfta kalmak sizin askerlik tecil sürenizi uzatmanızı sağlamaz. Bir üniversitede yüksek lisans programına başladıysanız bu sana eğitim süreniz kadar ve eğitim süresinin bitiminde de artı 1 Sene kadar (örneğin tezsiz yüksek lisans için eğitim süresi 3 Devre başka bir deyişle bir buçuk Sene ve sonrasında 1 yıl) tecil hakkı sunar. Bu lisans eğitiminizi sildirip başka bir lisans programına kayıt olmazsanız tecil sürenizi uzatamazsınız. Sınıfta kalarak tecil sürenizi uzatmanız olası değildir.

Yüksek Lisans Askerlik Ertelme 2019
Yüksek Lisans Askerlik Ertelme 2019

2)Askerlik Kanunu askere alma ve askere almama ve askerlik erteleme işlemlerinin nasıl yürütüleceğini anlatan kanundur.

Askerlik Kanununun 35. Maddesinin C bendinde şöyle denilmektedir;

İdadi veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.

Askerlik Kanununun 35. Maddesinin E bendinin 2. fıkrasında şöyle denilmektedir;

Devlet veya bizzat hesaplarına Vatan içinde veya Vatan dışında staj, yüksek lisans, uzmanlık veya doktora yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı umumi Sekreterliği ile Türkiye Büyük ulus Meclisi gibi rastgele bir bakanlığa bağlı veya alakadar bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, uzmanlık veya doktora yapanların alakadar kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar askere celp ve sevkleri tehir edilebilir.

 Sonuç: Yüksek lisans yapmayan bir kişinin eğitimi sürek ediyor olsa bile 29 yaşından sonra askerliğini erteleyemez denilmektedir. Gene benzer şekilde yüksek lisans yada doktora yapan bir kişinin eğitimi sürek ediyor olsa bile 35 yaşından sonra askerliğini erteleyemez denilmektedir. Yukarıdaki yasa incelendiğinde eğitim gören kişilerden liseden yüksek lisansa kadar olanlar eğitime sürek ediyorsa maksimum 29 yaşına kadar, doktora ve yüksek lisans yapanların da maksimum 35 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirebileceği görülmektedir.
3) ulusal koruma Bakanlığı Sevk Tehir Yönetmeliğinin 12. Maddesinin C Bendi incelendiğinde;
Yüksek lisans, doktora, sanatta ehliyet ve orta öğretim Meydan öğretmenliği eğitimi yapanların sevkleri, tabi oldukları yasa ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilir. Lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazandığını belgeleyenlerin askerlik hizmetine sevkleri, bir celp dönemi tehir edilebilir.
denilmektedir. Yönetmelikte geçen “tabi oldukları kanun” ifadesinde yer Meydan yasa 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununu Anlatım etmektedir. 1. Maddede anlattığımız üzere bu kanuna göre okulu vaktinde bitiremeyenler için müddet uzatımı Laf konusu değildir. 

Yüksek Lisans Askerlik Ertelme 2019

 Sonuç : Yüksek Lisans, doktora gibi eğitim programları ile askerlik sürenizi ileri bir tarihe atmanız olası ama bu belli şartlar altında geçerli. Bir kez yüksek lisans yaptım, 35 yaşına kadar askerlik durumum ertelendi diyemezsiniz. Kanuna göre yüksek lisansa başladığınızı gösteren vesika ile askerliğiniz ertelenir ama örneğin 3 Devre okudunuz ama okulu bitiremediniz. Bu vaziyette kaydınızı sildirip başka bir yüksek lisansa başladığınızı belgeleyemez iseniz askerliğiniz henüz Çok ertelenemez.  Yüksek lisans yapan kişiler Sevk Tehir Yönetmeliğinin 12. Maddesinin C Bendinde ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 44. Maddesinin C Bendinde geçen “azami” kelimesi sebebiyle Mesele yaşamaktadır.

Yüksek Lisans Askerlik Ertelme
Tezli Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Hizmetini Ertelemek
Yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans ücretsiz olarak yapılmaktadır ve tezli yüksek lisans askerlik hizmetini 3 Sene 4 ay müddet ertelemektedir. ama şu da bir gerçektir ki tezli yüksek lisans yapabilmek için üniversiteler bir çok ön Koşul koymaktadır. Tezli yüksek lisansta üniversiteler genelde ALES-YDS ve hem de mülakat ile öğrenci almaktadır. Yukarıdaki şartları sağlayıp tezli yüksek lisans yapmak her istenen anda olası olamayabilir. Tezli yüksek lisans yaparak askerlik hizmetini ertelemek isteyen bir şahıs için esna biraz uzun diyebiliriz. Sırf askerlik ertelemek için tezli yüksek lisans programına iç olmak pek de akıllıca bir intihap olmayacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans Yaparak Askerlik Hizmetini Ertelemek
Bedelli askerliğin sıkça konuşulduğu bu günlerde şayet siz de bir müddet henüz askere gitmek istemiyor ve bedelli askerlik çıkması vaziyetinde bedelli askerlikten faydalanmak istiyorsanız ve özdeş vakitte bakaya kalmak da istemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri üniversitelerin tezsiz yüksek lisans programlarından birine iç olmaktır. Tezsiz yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programlarına göre çok henüz yeğni bir eğitim programı içermektedir ve özdeş vakitte askerliği ertelemenin en kısa yoludur. Tezsiz yüksek lisans programları ile en Çok 3 yarı Sene başka bir deyişle 3 Devre askerlik ertelenebilmektedir. Örnek vermek gerekir ise şayet siz 2017 Güz döneminde tezsiz yüksek lisans programına kayıt olursanız 2017 Güz,2018 ilkbahar,2018 Güz olmak üzere üç Devre askerliği erteleyebilirsiniz. 

 

Leave a Reply